Tjäna pengar på att skriva texter – jobb

Skriva texter och tjäna pengar 2018

Skriv texter och tjäna pengar. Perfekt studentjobb för dig som gillar att skriva texter och artiklar. Ett extrajobb passar dig som vill tjäna pengar på att skriva texter nu under 2018.

Kontakta oss på: info@proffsutbildning.se

Det är bra att skriva informativa och intresseväckande texter. Att skriva texter är roligt när man har goda kunskapsnivåer i olika ämnen för då kan du skriva fritt ur ditt minne och tjäna pengar på ett roligt jobb.

Skriva texter i word

Det är även bra om du har utbildning eller kännedom om de områden som folk efterfrågar mest, nämligen ledarskap, ekonomi och kundservice. Att skriva bra texter är lättare om man har fallenhet för språkets alla möjligheter. Klar fördel är om du även är en mycket god textskribent, med erfarenhet av att skriva texter, och som snabbt kan samla textmaterial och omformulera och skriva nya texter.

Studenter skriver texter

Som student skriver du texter. Ta vara på det och skaffa dig ett studentjobb, ett extrajobb. Extrajobb skapas snabbt och är till för dig snabbt vill tjäna pengar. Starta upp kom igång för att tjäna pengar i större skala på att skriva texter.

Jobb för den som vill skriva texter

För att skriva texter gäller följande: Kan du skriva professionella texter? Framförallt är grammatik och stavning är mycket viktigt. Hitta ett eller flera intresseområden som du har kunskap om i syfte att kunna skriva bra texter. Kopiera inte, det ser Google. Samtliga texter testas i sökmotorn. Välskrivna texter har bra grammatik och stavning.

Skriva texter på nätet – Regelverket

Att skriva texter för besökaren är roligt. Skilj på artikel på nätet och debattartikel. Båda har ett syfte att övertyga läsaren. Redovisa därför tydliga och skarpa argument för då övertygar du.

Regel 1. Tänk efter före innan du börjar skriva. Vad är det du vill med din text? Budskap kan formuleras i en tes, som sammanfattar texten. På så sätt blir det enklare för att avgöra vad som ska vara med och hur texten bör disponeras.

Regel 2. Tänk igenom din text innan du börjar skriva ut innehållet i den färdiga texten på skrivaren. Använd stolpar till texten på en lista över viktiga argument. Då ser du bättre om det saknas något argument i texten. Nu blir det lättare att skriva texter för dig.

Regel 3 Skriv texter med rätt metoder när du skall skriva. Den vanligaste metoden i en argumenterande text är att ställa motsatser mot varandra. Besökaren kan då lättare att följa med i din argumentering.

Regel 4. Textformen är viktig för att texten skall bli övertygande. Indelning i stycken är bra metod för att besökaren skall kunna se detta sammanhang. Markera tydligt huvuddelar i texten. Varje stycke bör kunna sammanfattas i en mening, vilket bör inleda själva stycket.

Skriva texter med korta meningar

Regel 4. Skriv koncentrerat. Skriv korta texter, det lönar sig. Det är tröttsamt att läsa långa texter på nätet som är svamliga eller saknar fokus. Besökaren tittar in bara några sekunder och skummar av texten innan den surfar vidare. Ta bort onödiga ord.

Regel 5. Artikel på nätet är kortare än en vanlig debattartikel. Texter på nätet skall på ett tydligt sätt visa dina ståndpunkter och få besökaren att stanna upp och klicka sig vidare till andra intressanta länkar.

Regel 6. Vanlig debattartikel är längre och har ofta ett vidare innehåll. Den vänder sig till fler människor och det ställs högre språkliga krav på en debattartikel än på en vanlig text på nätet. Men slarva inte med dina texter för det. blogginlägg. Var välformulerad och tänk på språknivån i dina texter. Kom ihåg – du skall fånga in besökaren!

Skriva texter - studentjobb

Skriva texter